NISMO SAMI
Aplikacija je namijenjena žrtvama i svjedocima nasilja, i podstiče na učenje i društvenu odgovornost učenika.
02.03.2023. 11:05
Ukoliko želite ocijeniti i komentarisati ovo rješenje, molimo  registrujte se  kao član/ica platforme otvorenih inovacija. Ocjene registrovanih članova/ica vrijede više nego glasovi anonimnih korisnika/ca.

Vršnjačko nasilje je sve više prisutno među omladinom, ali i upotreba informacionih tehnologija.  Isti slučaj je i sa porodicama, jer sve češće smo u prilici da u medijima čujemo da je porastao broj slučajeva nasilja u porodici. Ono što povezuje većinu ljudi, bez obzira na generaciju kojoj pripadaju, jeste posjedovanje pametnih telefona. U svijetu u kojem živimo, takođe, česta je upotreba različitih aplikacija namijenjenih da olakšaju život svakog pojedinca.

Kao učenici JU Srednje škole „28. juni” bili smo u prilici da realizujemo projekat koji se tiče prevencije nasilja među srednjoškolskom populacijom, a sada je naša ideja da projekat proširimo van škole i da  u lokalnoj zajednici omogućimo dostupnost aplikacije putem koje bi naši sugrađani bili u prilici da anonimno prijave svaki vid nasilja. Zamisao nam je da kao srednjoškolci, koji se obrazuju za zanimanje tehničar informacionih tehnologija, pokažemo da možemo biti društveno korisni i da izradom ove aplikacije možemo biti pozitivan model ponašanja kako u školskoj, tako i u lokalnoj zajednici. S  druge strane, pored pomoći osjetljivim kategorijama, omogućili bismo opremanje kabineta potrebnom opremom koja bi učenike motivisala da i u godinama koje dolaze rade na kreiranju aplikacija koje bi omogućile bolji  I kvalitetniji život u lokalnoj zajednici I  šire.


S ciljem da problematiku nasilja povežemo s pametnim korišćenjem interneta i dostupnošću informacija koje bi im bile od koristi da prepoznaju i bez straha prijave nasilničko ponašanje, djecu i odrasle motivisali bismo da moderne tehnologije koriste u službi očuvanja fizičkog i mentalnog zdravlja, te vlastite edukacije. Ukoliko brojevi službi budu istaknuti na vidnom mjestu, na način koji privlači pažnju i na uređajima koje svakodnevno koriste, te ukoliko im je zagarantovana anonimnost, djeca i odrasli će biti u prilici da te brojeve upotrijebe u slučajevima koji mogu ugroziti fizičko i mentalno zdravlje njih i ljudi iz njihove okoline.